Komornik Sądowy Jasło - Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię.

 

Komornik  Sądowy   przy  Sądzie  Rejonowym  w  Jaśle  Paweł Sojka Kancelaria  Komornicza nr IV  w Jaśle

38-200 Jasło, ul. Kochanowskiego 6


Na podstawie art. 10 Ustawy o  Komornikach Sądowych dnia 22 marca 2018 r.  (Dz.U. z 2018 r. poz. 771), wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

1) o egzekucję z nieruchomości;

2) o wydanie nieruchomości;

3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;

4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;

5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.