Komornik Sądowy Jasło - Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię.

Właściwość Terytorialna

Rewir komorniczy obejmuje cały powiat jasielski

Miasta:

 • Jasło
 • Kołaczyce

Gminy:

 • Brzyska
 • Dębowiec
 • Jasło
 • Kołaczyce
 • Krempna
 • Nowy Żmigród
 • Osiek Jasielski
 • Skołyszyn
 • Tarnowiec.

Na podstawie art. 10 Ustawy o  Komornikach Sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 771), wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

1)
 o egzekucję z nieruchomości;
2)
 o wydanie nieruchomości;
3)
 o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4)
 o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5)
 w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.